Verslag algemene ledenvergadering v.v. Weerdinge

 

 

Datum: 6 oktober 2016 aanvang 21:00.

Plaats: Kantine v.v. Weerdinge

 

 

 1. Opening.

- Voorzitter Jan Busscher opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 

 1. Vaststellen van de agenda.

-  De agenda wordt vastgesteld.

 

 1. Notulen jaarvergadering 6 oktober 2015.

- De notulen van de vorige jaarvergadering wordt door de voorzitter voorgelezen.

Na uitleg te hebben gegeven wordt het verslag van seizoen 2015/2016 goedgekeurd.

 

 1. Financieel verslag jaargang 2015-2016.

- Een kosten-baten overzicht is ter inzage uitgedeeld aan de aanwezigen en wordt toegelicht door de penningmeester, Jeroen Hengeveld. Er is een positief saldo geboekt over het seizoen 2015-2016.Ondanks een moeilijke periode in het verleden wordt de vereniging financieel gezonder. Uitgaven zijn onder controle, maar we zullen behoedzaam moeten zijn voor voldoende inkomsten uit subsidie en sponsorinkomsten.

 

 1. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie.

Kascommisie: Reinder Sipkens en Ralf Schuring hebben de boekhouding gecontroleerd en verlenen hierbij decharge aan de penningmeester. De boekhouding zag er verzorgd en overzichtelijk uit volgens Reinder.

 

Nieuwe kascommissie wordt tijdens de vergadering samengesteld voor jaargang 2016-2017, te weten; Ralf Schuring en Arjan Sloots en reserve Jeroen te Velde.

 

 1. Vaststellen contributie.

Er is aan de vergadering voorgesteld om de contributie te verhogen met 2%. Daarnaast word het wasgeld per team geïnd. Dit gebeurde niet consequent waardoor de een wel betaald had en de ander niet. Voorstel is om maandelijks € 3,00 per maand te incasseren voor wasgeld. Dit geldt voor de senioren. De jeugd heeft een kledingfonds en het wassen wordt onderling door de ouders opgelost. Het voorstel tot jaarlijkse verhoging van de contributie en de bijdrage voor het wasgeld is door alle aanwezige leden goedgekeurd. We blijven ondanks deze geringe verhoging nog steeds de goedkoopste voetbalvereniging uit de regio.

De proefperiode voor het puppy voetbal wordt verkort van 3 maanden naar 2 maanden.

 

De penningmeester geeft nog wel aan dat er nog leden zijn met onvoldoende saldo als de automatische incasso wordt doorgevoerd. Graag omstreeks de 30e van elke maand zorgen voor voldoende saldo om de maandelijkse contributie te kunnen innen.

 

 

 1. Verslag seizoen 2015-2016 senioren.

- Jan Busscher geeft aan dat er door de technische commissie hard is gewerkt om spelers aan de club te verbinden. Er zijn zoveel spelers bij gekomen dat we 4 teams hebben ingeschreven voor het nieuwe seizoen. We komen op 66 spelers, waarvan er wel 14 geblesseerd zijn. Als er door omstandigheden een team moet worden aangevuld dan zal het kunnen gebeuren dat er een wedstrijd van het 4e team uit wordt gehaald omdat er te weinig spelers overblijven.

Op dit moment gaat het prima met de seniorenteams. Het 1e en 2e team staat bovenaan. Het 3e en 4e team is net begonnen met de competitie.

Het zaalteam bestaat uit 10 spelers en doet nu voor het 2e jaar mee in de zaalcompetitie van de KNVB. Afgelopen seizoen is het team 2e geworden. De thuiswestrijden worden gespeeld in de zaal van Emmerhout.

 

 1. Verslag seizoen 2015-2016 junioren.

- Jornt Beekenkamp doet een verslag van het afgelopen jaar voor de elftallen van de junioren/pupillen.

Momenteel tellen we in totaal 5 jeugdteams met in totaal 60 jeugdleden uit Weerdinge en Valthe. Bijna alle jeugdteams zijn kampioen geworden. Jornt vraagt of er seniorenleden zijn die eens een training willen geven aan de jeugdteams.

 

 1. Kantinebeleid / activiteitencommissie.

Jan vraagt aandacht voor het opruimen van de kantine en kleedkamers:

- Trainers en leiders worden verzocht om controle te houden op sluiting van de deuren en de lichten dat die uit zijn. Ook moeten de doelen na elke training van het veld gehaald worden om het veld te kunnen maaien. Denk aan onze vrijwilligers en ruim je eigen rommel en gebruikte materialen op! Dit geld ook voor gemaakte rommel op de tafels in de kantine.

De prijzen voor consumpties en dan met name het glaswerk wordt verhoogd naar € 1,50, gelijk aan het drinken van PET-flessen. Snoep en chips wordt verhoogd naar € 1,00.

Er wordt overgegaan tot een nieuw kassasysteem met een goed werkende PIN-automaat. De kassa zal in december/januari geleverd worden en geïnstalleerd zijn.

Er wordt een oproep gedaan om voortaan geen eigen drinken of eten mee te nemen en te consumeren in de kantine.

Er is de afgelopen weken een nieuwe vloer gelegd in de kantine waar we zuinig op zijn. Dus niet met voetbalschoenen de kantine betreden en ook geen doppen gooien!

 

Aktiviteiten worden georganiseerd door Ria. Op het activiteitenbord staan alle data genoteerd.

 

 1. Bestuursverkiezing.

- Robert Jan heeft aangegeven dat hij gaat stoppen als bestuurslid. Het bestuur bedankt hem voor zijn inzet.

Robert Jan is nog wel bereid om eventuele taken te verrichten mocht het nodig zijn.

De functie van secretaris is nog steeds vacant.

 

 1. Rondvraag.

- Jan Eefting vraagt aan de aanwezigen of men weet hoe een motblik en veger werkt die in alle kleedkamers hangen. Eventueel wil Jan de werking ervan wel eens uitleggen.

Antw.: De voorzitter benadrukt nogmaals dat het voor vrijwilligers fijner werkt als iedereen een steentje bijdraagt met opruimen van de rommel.

- Patrick Wubbels geeft aan dat de indeling niet zo is als men vooraf heeft verteld. Hij vindt dat het 4e veel te hoog is ingedeeld.

Antw.: Jan geeft aan dat het 4e team nieuw is ingeschreven en dat de 6e klasse waarin men speelt de laagste klasse is die er bestaat. Er is de pech dat andere teams zich ook hebben ingeschreven met 2e teams en dat het verschil daardoor groot wordt.

- Patrick de Groot vraagt hoe het wordt opgelost als er te weinig spelers zijn.

Antw.: dit is al uitgelegd in de vergadering. Als er voor bovenliggende teams te weinig spelers zijn door blessure en schorsingen dan zal er van andere teams worden geschoven en dan kan het zijn dat het 4e team er uit valt en er niet gespeeld kan worden.

Douwe Luinstra geeft hierop ter aanvulling dat het bestuur niets te verwijten valt. We moeten niet de indruk geven dat het bestuur hier niets aan hebben gedaan want dat hebben ze wel!

Reinder Sipkens biedt nog de optie aan om het 3e en 4e team te ruilen om zo sterker voor de dag te komen.

Antw.: De voorzitter geeft aan dat dat niet gewenst is gezien de doorstroming en ondersteuning aan 2e team.

Er wordt een afspraak gemaakt met het 4e om dit door te spreken.

Ralf Schuring geeft aan dat het zo niet lager gaat. Eventueel moet het 3e en 4e team samengaan om zo voldoende spelers te hebben.

Antw.: Dan zullen er spelers niet gaan spelen omdat er teveel spelers zijn. Het kiezen tussen twee kwaden in dit geval.

Egbert Pol geeft aan dat als iedereen fit en beschikbaar is er geen probleem is om vier teams te laten spelen.

Wiebe v/d Sluis geeft aan dat hij nóg een jaar doorgaat bij de vereniging.

Jeroen Hengeveld legt uit dat er zonnepanelen aangebracht zijn op het dak van de tribune. Er is ruimte om in de toekomst nog meer panelen te laten plaatsen. De geschatte opbrengst is de helft van het elektraverbruik op het sportpark.

De kleedkamers worden in etappes gerenoveerd. Er wordt begonnen met kleedkamer 3 en 4. Het tegelwerk wordt vervangen en er komen nieuwe douchekoppen met druktoetsen voor waterbesparing en het toilet wordt vervangen. De werkzaamheden zullen in 5 weken tijd worden afgerond.

 

 1. Einde vergadering.

- De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en wenst iedereen een sportief seizoen toe.