Bedankt voor uw goede keus om lid te worden van voetbal vereniging Weerdinge.

Wij wensen u een leuke, maar vooral ook een sportieve tijd toe bij onze vereniging! Zou u zo vriendelijk willen zijn om onderstaande vragen in te vullen?

Naam:_____________________________________________________________________________

Straat:_________________________________________________________________________

Woonplaats:_________________________________________________Postcode:____________

Email:_________________________________Geboortedatum_______________ Telefoonnummer:_____________________

Mobiel: 06 - __________________________

Bij 14 jaar en ouder :

Nummer identiteitskaart:_____________________________________________________

Nummer Paspoort:_________________________________________________________

Ik ben wel/geen lid van een andere vereniging (doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo ja, welke vereniging:___________________________________________________

Hoe lang al lid:__________________________________________________________

De contributie (incl. wasgeld á € 3,00 p/maand voor senioren en € 12,00 per jaar voor kledingfonds jeugd) voor het seizoen 2017 / 2018 is als volgt;

                                              Per jaar:      Per maand:

Senioren:                               € 186,00        € 15,50

Zaalvoetbal:                           € 150,00        € 12,50

Veld- en zaalvoetbal:           € 276,00        € 23,00

Niet spelende leden:            € 70,00          € 5,83

Dames:                                 € 85,00          € 7,08

JO-17 / JO18 & JO-19:        € 107,00         € 8,92

JO-14 / JO-15 & JO-16:        € 97,00           € 8,08

JO-06 t/m JO-13:                  € 82,00            € 6,83

Mini’s (vanaf 4 t/m 6 jaar):    € 42,50            € 3,54

Mini’s en F-pupillen zijn 2 maanden gratis van lidmaatschap. Bij lidmaatschap van 3 gezinsleden, wonende op hetzelfde adres, is het jongste lid vrij van contributie!

Machtiging formulieren tot automatische incasso zijn in de kantine verkrijgbaar. Contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de jaarlijkse ledenvergadering.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij het bestuur of bij de leiders of trainers.

Rekeningnummers v.v. Weerdinge:

Rabobank rekeningnummer: NL34RABO0368431924

Postbank rekeningnummer: NL80INGB0002144511