Er wordt door de slechte weersomstandigheden nog steeds niet veel op de velden

gevoetbald. Voor oefenpartijen kunnen we uitwijken naar velden met kunstgras,

maar daarin zijn binnen de gemeente weinig mogelijkheden voor waardoor er veel

getraind is op ons eigen sportveld. Door de inzet van vrijwilligers is het trainingsveld

nog steeds bespeelbaar. Hopelijk kunnen we in het weekend van 27 februari de

draad weer echt oppakken met alle teams.

Op 18 februari hadden we niemand anders dan sierd de Vos in de kantine tijdens

de sponsor- en ledenavond. Op een humoristische wijze gaf Sierd de Vos een inkijkje in het leven van

het betaalde voetbal. In de 35 jaar ervaring in het verslaggerwerk voor vele zenders heeft hij heel wat

meegemaak. Hij gaf de meer dan 60 aanwezigen een kijkje in het vak waar hij op zijn eigen en unieke

wijze invulling aangeeft. Aangezien hij ook een band had met deze regio hebben we zaken vehoord

waar we nog nooit van hebben gehoord. Voor degene die niet aanwezig zijn geweest, in september

komt er een biografie uit over zijn persoon en zijn werk.

Er is ook nieuws over de overdracht van de kleedkamers vanuit de gemeente. In het 2e kwartaal van

dit jaar worden de kleedkamers overgedragen aan de verenigingen van alle buitensporten. Door een

collectief te vormen hebben alle verenigingen een signaal afgegeven waar de gemeente invulling aan

heeft gegeven. Zo is er een 0-meting uitgevoerd en zijn alle toekomstige kosten in beeld gebracht per

vereniging. Hieruit blijkt dat er moet worden geinvesteerd om het onderhoud niet verder te laten

degraderen. Als de gemeenteraad besluit om een onderhoudspost aan te wenden voor een correcte

overdracht wordt er een substantieel bedrag overgemaakt aan v.v. Weerdinge, waarvoor het

onderhoud kan worden uittgevoerd en verduurzaamd kan worden. Goed nieuws voor v.v. Weerdinge.

Met sportieve groet,

Het bestuur.