Sponsor Worden?

Bij ons hoort een professioneel pakket aan sponsor mogelijkheden.

Deze mogelijkheden vindt u terug in de verschillende sponsorvormen:

Hoofdsponsor - Sponsorcollectief - Sponsorgroep

Aan elke sponsorvorm zijn een ruim aantal faciliteiten verbonden, waarbij een hoofdsponsor uiteraard over meer mogelijkheden kan beschikken dan bijvoorbeeld een bedrijf dat lid is van de sponsorgroep.

De verschillende opties worden afzonderlijk beschreven. Als u ervoor kiest om "v.v. WEERDINGE" middels een sponsoringcontract financieel te ondersteunen, kunt u de promotie uiteraard afstemmen op uw eigen doelgroep.

Het budget is weliswaar van tevoren bepaald, maar daarbinnen zal er in goed overleg alles aan gedaan worden om op een zo effectief mogelijke manier de juiste middelen op de juiste plaats en in de juiste context te benutten.

Sponsoring van "v.v. WEERDINGE" is gebaseerd op een contract. De overeenkomst wordt bij voorkeur aangegaan voor een periode van meerdere jaren, teneinde een langere termijn voor uw boodschap te waarborgen en de club een solide, inschatbare basis te verschaffen. Daarnaast biedt een meerjaren contract mogelijkheden tot betere planning bij de organisatie van evenementen, een groter profijt van investeringen en promotie en meer effect in de communicatie tussen club en bedrijf.Indien gewenst kan er wel jaarlijks een evaluatie plaats vinden, waardoor beide partijen een optimaal rendement van het sponsorcontract kunnen behalen.

Overige vormen van sponsoring zijn o.a.: - Shirtsponsor - Jeugdsponsor - Ballenschenker - Reclamebordsponsor - Adverteerder in de nieuwsbrief, Internetsite of Kabelkrant.

Voor meer informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met:

Jeroen Hengeveld Tel: 0591-674113 of 06-22794760